Toprak tuzluluğu, toprakta bulunan toplam çözünmüş tuz miktarını ifade eder. Genellikle birim başına gram veya miligram cinsinden ölçülür. Yüksek tuzluluk seviyeleri bitkiler için zararlı olabilir çünkü köklerin normal şekilde beslenmesini engelleyebilir. Bu da bitki büyümesinin ve verimliliğin azalmasına neden olabilir.

tuzlu-toprakta-yetisen-bitkiler.jpg

Tuzlu Toprak Özellikleri

 1. Yüksek Tuz İçeriği: Tuzlu topraklar genellikle yüksek miktarda çözünmüş tuz içerir. Bu tuz, genellikle sodyum klorür (sofra tuzu), kalsiyum sülfat veya magnezyum sülfat gibi bileşikler şeklinde bulunabilir.

 2. Beyaz Tuz Birikintileri: Tuzlu topraklarda toprak yüzeyinde veya bitki köklerinin yakınında beyaz tuz birikintileri görülebilir. Bu birikintiler, toprakta bulunan fazla tuzun buharlaşması sonucu oluşur.

 3. Bitki Büyümesinde Sorunlar: Yüksek tuzluluk seviyeleri bitki köklerinin normal şekilde beslenmesini engelleyebilir. Bu da bitki büyümesinin zayıflamasına, yapraklarda yanma ve sararma gibi belirtilere ve verimliliğin azalmasına neden olabilir.

 4. Düşük Su Tutma Kapasitesi: Tuzlu topraklar genellikle düşük su tutma kapasitesine sahiptir. Bu, bitkilerin su alımını ve kullanımını zorlaştırabilir, kuraklık stresine daha duyarlı hale getirebilir.

 5. Sert ve Sıkı Toprak Yapısı: Tuzlu topraklar sıklıkla sert ve sıkı bir yapıya sahiptir. Bu, toprak havalandırmasını ve suyun geçişini engelleyebilir, bitki köklerinin gelişimini olumsuz etkileyebilir.

 6. Düşük Organik Madde İçeriği: Tuzlu topraklar genellikle düşük organik madde içeriğine sahiptir. Organik madde miktarının az olması, toprağın besin içeriğini azaltabilir ve toprak verimliliğini düşürebilir.

Toprak Tuzluluğun Çeşitli Bitkiler Üzerindeki Etkileri

 1. Kök Hasarı: Yüksek tuzluluk seviyeleri, bitki köklerinin hasar görmesine neden olabilir. Bu, köklerin normal şekilde beslenmesini engeller ve bitkinin su ve besin alımını zorlaştırır.

 2. Su Stresi: Tuzlu topraklarda, bitkilerin su alımı zorlaşabilir. Yüksek tuz seviyeleri, suyun topraktan köklere geçişini engelleyebilir, bu da bitkilerde kuraklık stresine neden olabilir.

 3. Yaprak Yanıkları ve Sararmalar: Yüksek tuz içeriği, bitki yapraklarında yanıklara ve sararmalara neden olabilir. Bu, yaprakların fotosentez yapma yeteneğini azaltabilir ve bitkinin büyümesini olumsuz etkileyebilir.

 4. Azot, Fosfor ve Potasyum Emilimini Azaltma: Yüksek tuzluluk seviyeleri, bitkilerin azot, fosfor ve potasyum gibi önemli besin maddelerini emmesini engelleyebilir. Bu, bitkilerin büyümesini ve gelişmesini olumsuz etkiler.

 5. Verimlilik Azalması: Tuzlu topraklarda yetiştirilen bitkiler genellikle düşük verimlilik gösterir. Yüksek tuz seviyeleri, bitkilerin büyüme süreçlerini bozar ve hasat verimini azaltır.

 6. Tuz Toleransı Gösteren Bitkilerin Seçilmesi: Bazı bitki türleri tuzlu topraklara daha dayanıklıdır ve bu tür topraklarda daha iyi büyüyebilirler. Bu nedenle, tuzlu topraklarda yetiştirilecek bitkilerin seçilmesi önemlidir.

Tuzlu Toprakta Yetişen Bitkiler Nelerdir?

 • Tuz Marulu (Salicornia europaea): Tuzlu bölgelerdeki tuzlu bataklıklarda ve kıyı bölgelerinde yetişen bir sebze türüdür. Yüksek tuzluluk seviyelerine dayanıklıdır ve tuzlu topraklarda yetiştirilebilir.

 • Çamçakır (Tamarix): Çamçakır, kurak ve tuzlu ortamlarda yetişen bir ağaç veya çalı türüdür. Tuzlu topraklarda iyi gelişir ve erozyon kontrolünde etkilidir.

 • Tuzotu (Suaeda): Tuzotu, tuzlu bataklıklarda ve kıyı bölgelerinde yetişen bir tuz bitkisi türüdür. Tuzlu topraklarda dayanıklıdır ve kuraklık toleransına sahiptir.

 • Tuzağacı (Atriplex): Tuzlu topraklarda yetişen bir çalı veya otsu bitki türüdür. Bazı tuz ağaçları, gıda olarak veya yeşil gübre olarak kullanılabilir.

 • Tuzlu Enginar (Cynara cardunculus): Tuzlu topraklarda yetişen bir enginar türüdür. Yüksek tuzluluk seviyelerine dayanıklıdır ve tuzlu bölgelerde yetiştirilebilir.

 • Tuzlu Çayır Otları: Bazı çayır otları, tuzlu topraklarda yetişebilen tuz dayanıklı türler içerir. Bu otlar, hayvan otlatması için kullanılabilir veya tuzlu toprakların restorasyonunda kullanılabilir.

Türkiye'de Toprak Tuzluluğu Nerede Görülür?

 1. Orta Anadolu Bölgesi: Orta Anadolu Bölgesi'nde, özellikle Konya Ovası gibi düzlüklerde toprak tuzluluğu yaygındır. Bu bölgelerde yer altı sularının yükselmesi ve sulama suyunun yüksek tuz içeriği nedeniyle toprak tuzluluğu sorunu yaşanabilir.

 2. Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, özellikle Harran Ovası gibi düzlüklerde toprak tuzluluğu sıkça görülür. Bu bölgelerde sıcak ve kuru iklim koşulları, toprak tuzluluğunu artırabilir.

 3. Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi'nin bazı kıyı bölgelerinde ve iç kesimlerinde toprak tuzluluğu görülebilir. Özellikle Marmara Denizi'nin kıyı bölgelerinde, yüksek tuz içeriği nedeniyle toprak tuzluluğu sorunu yaşanabilir.

 4. Ege Bölgesi: Ege Bölgesi'nin bazı kıyı bölgelerinde ve iç kesimlerinde toprak tuzluluğu gözlemlenebilir. Bu bölgelerde sulama suyunun yüksek tuz içeriği ve kumlu topraklar, toprak tuzluluğunu artırabilir.

 5. Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi'nin bazı kıyı bölgelerinde ve düzlüklerinde toprak tuzluluğu sorunu görülebilir. Özellikle sulama suyunun yüksek tuz içeriği nedeniyle kıyı bölgelerinde toprak tuzluluğu yaygın olabilir.

Toprak Tuzluluğu Nasıl Giderilir?

 1. Drenaj İyileştirmesi: İyi bir drenaj sistemi, fazla tuzun topraktan uzaklaştırılmasına yardımcı olabilir. Bu, toprak tuzluluğunun azalmasına ve bitkilerin sağlıklı büyümesine olanak tanır.

 2. Tuz Giderme: Toprak tuzluluğunu azaltmak için bazı kimyasal maddeler kullanılabilir. Kalsiyum sülfat veya kireç taşı gibi malzemeler, toprağa uygulandığında fazla tuzu nötralize edebilir.

 3. Tuzun Yıkanması: Bu yöntemde, tuzlu toprağa bol miktarda temiz su verilir ve bu su, toprak alt tabakalarına doğru tuzu yıkar. Ancak, bu yöntem genellikle maliyetlidir ve suya erişim zor olan yerlerde uygulanması zor olabilir.

 4. Tuz Tolere Eden Bitkilerin Yetiştirilmesi: Bazı bitki türleri tuzlu topraklara daha dayanıklıdır ve bu tür topraklarda yetiştirilebilirler. Bu bitkiler, topraktaki tuzu alabilir ve birikmesini önleyebilir.

 5. Toprak pH Değerinin Ayarlanması: Toprak pH değerinin uygun bir şekilde ayarlanması, toprak tuzluluğunu azaltmaya yardımcı olabilir. Bazı bitkiler, toprak pH değeri yükseldiğinde tuzluluğa daha dayanıklı olabilir.

Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

Tuzlu toprak verimli mi?

Tuzlu topraklar genellikle verimsizdir ve tarımsal üretim için uygun değildir.

Tuzlu toprak nasıl ıslah edilir?

Tuzlu toprakları ıslah etmek için birkaç yöntem vardır: drenaj iyileştirmesi, tuz giderme, tuzun yıkanması ve tuz dayanıklı bitkilerin seçimi.

Toprağın tuzlu olduğunu nasıl anlarız?

Toprağın tuzlu olduğunu anlamak için bitki büyümesini gözlemlemek, toprak testleri yapmak veya toprak yüzeyindeki tuz birikintilerine bakmak gibi yöntemler kullanılabilir.

Tuzlu su tarlaya zarar verir mi?

Evet, tuzlu su tarlaya zarar verebilir. Tuzlu su, toprakta birikerek toprağın tuzluluğunu artırabilir ve bitki köklerinin normal şekilde beslenmesini engelleyebilir. Bu durumda bitkilerin büyümesi zorlaşır ve verimlilik düşer.

Tuzlu toprağa hangi gübre atılır?

Tuzlu toprağa kalsiyum kaynakları içeren gübreler tercih edilir.

0%